Reklamace

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neodborného či nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací nebo špatným výběrem kontaktních čoček v případě, že zákazník kupuje bez přepisu od kotaktologa. Na tyto výše uvedené skutečnosti se reklamace ani poskytnutá záruka nevztahuje.

K reklamaci je nutné ve všech případech zaslat reklamovaný produkt, předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. V případě, že čočka v oku nesedí nebo v ní dobře nevidíte, pošlete nám kromě reklamované kontaktní čočky i potvrzení o aplikaci daných čoček, kterým kontaktolog potvrdí správný výběr parametrů čočekPotvrzení naskenujte nebo okopírujte a pošlete spolu s reklamovaným zbožím. Pokud je kontaktní čočka už vybalená z přepravního pouzdra (blister), pošlete ji v pouzdru s roztokem. Rozbalená čočka, která dorazí bez roztoku (suchá), nebude při reklamaci uznána. 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dní na jeho uvedený e-mail, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží jsou na straně kupujícího.

Adresa pro zaslání reklamace:

Jan Kotík
Dělnická 661
500 04 Hradec Králové 

Kontaktní čočky od profesionálů - www.Max-Optik.eu